GLASIO

Sklo, které pohlcuje zvuk

Materiál GLASIO představuje revoluční řešení ve světě akustiky. Tento jedinečný, vysoce ekologický designový materiál z českého křišťálu dokáže na rozdíl od běžného skla pohlcovat zvuk, a otevírá tak prostor pro inovativní akustická a estetická řešení.

xxxxx

AKUSTIKA

Doposud bylo sklo vnímáno jako ryze odrazivý materiál. S GLASIEM však vstupuje mezi materiály, které zvuk pohlcují. Díky tomu se otevírá široké spektrum designových aplikací pro zajištění akustické pohody – od domácí poslechové místnosti, přes školy, divadla až po koncertní síně.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Revoluční materiál GLASIO je tvořen částicemi křišťálového skla teplotně propojenými tak, aby vznikla porézní struktura v celé tloušťce panelu. Díky pórům a geometrii této struktury dochází k umožnění prostupu zvukové energie do hmoty panelu, ke vzájemnému tření s částicemi skla a přeměně akustické energie na tepelnou. Zvuková energie je tedy úspěšně absorbována a neodráží se zpět do prostoru jako u plochého skla.

ZÁKLADNÍ informace

GLASIO V PROJEKTECH

AKUSTIKA NA SPORTOVIŠTÍCH: BAZÉN V ROUDNICI NAD LABEM

Kvalitní akustika není rozhodně jen doménou koncertních sálů, divadel a dalších kulturních institucí. Příslušné parametry by měly splňovat všechny prostory pro kulturní a školní, administrativní nebo veřejné účely, což definuje norma ČSN 73 0527. Mezi tyto prostory se rozhodně řadí i sportoviště. Jednou z nedávných realizací jsou akustické úpravy v krytém plaveckém bazénu v Roudnici nad Labem.